Wat houdt de Kraljic-matrix in?

kraljicPeter Kraljic ontwierp in 1973 een matrix, die gebruikt wordt om het inkoop portfolio te analyseren. Deze Matrix is een grafische weergave  en is gebaseerd op twee dimensies.

  1. De invloed van een bepaalde productgroep op de winstpositie van de onderneming.
  2. De kwetsbaarheid van de aanvoer; het toeleveringsrisico.

Door de Kraljic-matrix krijgt een bedrijf inzicht in de gewenste leveranciersstrategie. Hierdoor krijgen zaken de juiste aandacht, en worden afhankelijkheden beheersbaar. En bovenal: de kosten kunnen er flink mee omlaag gebracht worden.

4 soorten producten, 4 verschillende strategiën!

Een Kraljic-matrix maken in Excel? Dat kan door hier te klikken!

Vier soorten producten

  1. Strategische producten. Ze hebben een hoog leveringsrisico en een hoge financiële waarde. Denk aan zeldzame materialen of dure producten/diensten die van één leverancier komen. Daarbij vertegenwoordigen ze een belangrijke waarde in de kostprijs van het eindproduct. Intensieve samenwerking met deze leveranciers is van strategisch groot belang.
  1. Hefboom producten. Denk aan stroom, onderhoudsmaterialen en pc’s. Ze vertegenwoordigen een relatief hoog aandeel in de kostprijs van het eindproduct. Een kleine prijswijziging kan dus al flink doorwerken in de kostprijs van het eindproduct. Het aanbod is echter groot. Dat geeft kansen om van leverancier te wisselen of om sterk te onderhandelen.
  1. Routine producten. Deze producten leveren inkooptechnisch weinig problemen op. Normaliter vallen de meeste producten in deze categorie: kantoorartikelen, onderhoudsmaterialen, bouten en moeren. De afhandeling van inkooporders van deze producten kosten veelal meer dan de waarde van het product zelf. De inkoopstrategie moet daarom primair gericht zijn op de beperking van de administratie en logistiek.
  1. Knelpunt producten. Deze producten zijn de katalysator in een productieproces. Ze hebben dan wel in geld uitgedrukt een relatief geringe waarde, maar zijn vaak lastig verkrijgbaar. Daarom is het verstandig de continuïteit van de toelevering veilig te stellen. Bijvoorbeeld door alternatieve leveranciers te zoeken om grote afhankelijkheid te voorkomen.

Bij Spic&Scan hebben we diverse mogelijkheden om de Kraljic-matrix te maken. Een Kraljic-analyse voor Productcategorieën. Of voor grootboekrekeningen. Of voor Kostensoorten.

Na bepaling van het soort producten raden wij aan na te denken over de bijbehorende strategie. Welke tactiek hanteert u om bijvoorbeeld (het aantal) risico’s te verminderen? Spic&Scan kan u helpen die strategie te bepalen, maar we stellen voor dat u eerst een spendanalyse maakt. Gratis.