Spic&Scan InkoopAnalyse besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Spic&Scan InkoopAnalyse behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen. Spic&Scan InkoopAnalyse aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. Spic&Scan InkoopAnalyse aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Spic&Scan InkoopAnalyse.

Merken en productnamen zijn het handelsmerk van hun respectievelijke eigenaren. Indien u van mening bent, dat enig recht wordt geschaad, of als u iets onduidelijk is, dan verzoeken wij u contact op te nemen via info@spicenscan.nl 

 

spicandscan

Bespaar kosten

Snel zien op welke terreinen u aanzienlijke kosten kunt besparen? Bijvoorbeeld door volume te bundelen en prijsvoordeel te halen?

spicandscan

Geef management inzicht

Met de Spic&Scan SpendAnalyse ziet u zaken die u eerder niet op uw netvlies had. Dat kan leiden tot nieuwe of andere strategische beslissingen.

spicandscan

Onze Nieuwsbrief!

Wilt U onze nieuwsbrief ontvangen?  Vol met luchtige en belangrijke ontwikkelingen bij Spic&Scan? Klik dan hier!

spicandscan

Beheersrisico’s

Voorkom dat u te afhankelijk wordt van een bepaalde leverancier. Kan of wil die niet meer aan u leveren, dan zijn de gevolgen groot.

spicandscan

Bespaar in volume

Heeft u niet teveel leveranciers voor dezelfde categorie producten? Reductie leidt tot bundeling van volume en meer inkoopkracht.

spicandscan

Kom regelgeving na

Voorkom problemen, omdat u onbewust meer inkoopt dan de voorgeschreven drempel voor Europese aanbesteding.

spicandscan

SAaaS of Ontzorging?

Zelf spendanalyses maken met onze software? Of ontzorgt worden door medewerkers van Spic&Scan?  ......

spicandscan

Profiteer van de Kraljic-matrix

De Spic&Scan Spendanalyse voert ook de portfolioanalyse uit volgens Kraljic. Voor betere leveranciersstrategie en onderhandelingstactieken. Wat die Kraljic-analyse of portofolio analyse dan is? Lees verder: Met zijn inkoopportfolio baseert Peter Kraljic zich op twee dimensies. De invloed van een bepaalde productgroep op de winstpositie van de onderneming. De kwetsbaarheid van de aanvoer; het toeleveringsrisico. Deze risico’s zet Kraljic in een matrix met vier productcategorieën die u elk op een andere wijze strategisch moet besturen. Hierdoor krijgen zaken de juiste aandacht, maakt u afhankelijkheden beheersbaar. En bovendal: u kunt ermee de kosten flink terugbrengen. Vier soorten producten Strategische producten. Ze hebben een hoog leveringsrisico en een hoge financiële waarde. Denk aan zeldzame materialen of producten die van één leverancier komen. Daarbij vertegenwoordigen ze een belangrijke waarde in de kostprijs van het eindproduct. Intensieve samenwerking met deze leveranciers is van strategisch groot belang. Hefboomproducten. Denk aan stroom, onderhoudsmaterialen en pc’s. Ze vertegenwoordigen een relatief hoog aandeel in de kostprijs van het eindproduct. Een kleine prijswijziging kan dus al flink doorwerken in de kostprijs van het eindproduct. Het aanbod is echter groot. Dat geeft kansen om van leverancier te wisselen of om sterk te onderhandelen. Routineproducten. Deze producten leveren inkooptechnisch weinig problemen op. Normaliter vallen de meeste producten in deze categorie: kantoorartikelen, onderhoudsmaterialen, bouten en moeren. Vaak kost de afhandeling meer dan de waarde van het product zelf. De inkoopstrategie moet daarom primair gericht zijn op de beperking van de administratie en logistiek. Knelpuntproducten. Deze producten zijn vaak de katalysator in een productieproces. Ze hebben dan wel in geld uitgedrukt een relatief geringe waarde, maar zijn vaak lastig verkrijgbaar. Daarom is het verstandig de continuïteit van de toelevering veilig te stellen. Bijvoorbeeld door alternatieve leveranciers te zoeken om grote afhankelijkheid te voorkomen. Na bepaling van het soort producten, raden wij aan na te denken over de bijbehorende strategie. Welke tactiek hanteert u om bijvoorbeeld (het aantal) risico’s te verminderen? Spic&Scan kan u helpen die strategie te bepalen.