De 4 fasen van Spendanalyse-gebruik

Chief Procurement Officers en inkoopmanagers hebben zeer hoge verwachtingen van spendanalyses, omdat ze begrijpen dat het van cruciaal belang is om hun functie digitaal te ontwikkelen. Bij het nastreven van deze verwachtingen doorloopt het gebruik 4 fasen.

• Spend-analyse&rapportages:
In het begin willen de meeste inkoopteams willen dat de uitgavenanalysetool hen helpt tijdig te reageren op vragen van bedrijven of afdelingen. Ze willen problemen aanpakken zodra ze zich voordoen en nemen onmiddellijk corrigerende maatregelen. Naast controle eisen ze de best mogelijke gebruikerservaring en visualisatietools die ze zonder training kunnen gebruiken.

• Spend-verrijkingen:
In het vervolg op fase 1, willen Inkoopprofessionals hun KPI’s beheren, volgen en vergelijken met de beste organisaties. Ze willen inkoopgegevens koppelen aan marktinformatie om verbetermogelijkheden te vinden. Ze willen ook strategische en operationele KPI’s op één plaats bekijken om een ​​volledig beeld te krijgen en uitgebreide corrigerende maatregelen te nemen die resulteren in besparingen en betere naleving.

• Spend-voorspellingen:
Daarna wil men gebruikmaken van kunstmatige intelligentie om proactief trends te volgen en preventieve actie te ondernemen om naleving te verbeteren en hun besparingsdoelstelling te halen. Een typisch voorbeeld hiervan is Prijs Voorspelling. Door inkoopteams inzicht te geven in de invloed van prijsinvloeden, kunnen we een model voor prijsvoorspellingen  opstellen dat prijswijzigingen kan voorspellen op basis van verschillende factoren zoals valuta, inflatie, weer, grondstof, vraagindex en meer. Dit model kan vervolgens worden uitgebreid naar leveranciers om hun artikelprijzen specifiek te voorspellen voor tier 2- en tier 3-leveranciers (ervan uitgaande dat ze technologisch worden uitgedaagd).

• Spend-automatisering:
Als laatste willen Inkopers en inkoopverantwoordelijken spendanalyses gaan gebruiken om acties te genereren die de automatisering kunnen stimuleren en de besluitvorming kunnen verbeteren. Dit is een basisvereiste voor het realiseren van een digitale inkooptransformatie, omdat het de behoefte aan omslachtige processen vermindert door het vereiste automatiseringsniveau te bieden en omdat het de gebruikerservaring en bedrijfsactiviteiten echt transformeert. Als we bijvoorbeeld automatisch aankoopaanvragen kunnen maken voor zelfs indirecte goederen / services op basis van historische trends en toekomstige zakelijke vereisten, zal deze er automatisch voor zorgen dat de aanschaf bij de juiste leveranciers is tegen de juiste contractprijs en dat de transactie vooraf is geclassificeerd in de juiste categorie.

Spic&ScanDe fase waarin Spic&Scan Spendanalyse zich op dit moment bevind, is fase 2. We verrijken de data op diverse plekken en op diverse manieren, en werken aan het mogelijk maken van de Spend-voorspellingen.