Meer ‘in control’ met de Spic&Scan SpendAnalyse

Wil u meer grip hebben op uw inkopen en uitgaven? Met de Spic&Scan SpendAnalyse bent u meer ‘in control’. Tegen minimale kosten kunt u waardevolle informatie genereren en daarmee besparingen realiseren. bekijk onderstaande video voor meer informatie.spicandscan

Daarom Spic&Scan SpendAnalyse

Waarom zou u een SpendAnalyse moeten overwegen?

  • U krijgt inzicht in recente uitgaven, uitgesplitst naar productgroepen, leveranciers en andere kostendragers.
  • U krijgt concrete kostenbesparingen in beeld voor de korte en lange termijn.
  • U koopt efficiënter in.
  • U koopt effectiever in.
  • U checkt uw inkoop op juridische rechtmatigheid en stuurt tijdig bij.
  • U creëert interne bewustwording en draagvlak bij interne klanten.
  • U heeft altijd de laatste managementinformatie beschikbaar. 
  • U stroomlijnt processen.
spicandscan

Bespaar kosten

Snel zien op welke terreinen u aanzienlijke kosten kunt besparen? Bijvoorbeeld door volume te bundelen en prijsvoordeel te halen?

spicandscan

Geef management inzicht

Met de Spic&Scan SpendAnalyse ziet u zaken die u eerder niet op uw netvlies had. Dat kan leiden tot nieuwe of andere strategische beslissingen.

spicandscan

Onze Nieuwsbrief!

Wilt U onze nieuwsbrief ontvangen?  Vol met luchtige en belangrijke ontwikkelingen bij Spic&Scan? Klik dan hier!

spicandscan

Beheersrisico’s

Voorkom dat u te afhankelijk wordt van een bepaalde leverancier. Kan of wil die niet meer aan u leveren, dan zijn de gevolgen groot.

spicandscan

Bespaar in volume

Heeft u niet teveel leveranciers voor dezelfde categorie producten? Reductie leidt tot bundeling van volume en meer inkoopkracht.

spicandscan

Kom regelgeving na

Voorkom problemen, omdat u onbewust meer inkoopt dan de voorgeschreven drempel voor Europese aanbesteding.

spicandscan

SAaaS of Ontzorging?

Zelf spendanalyses maken met onze software? Of ontzorgt worden door medewerkers van Spic&Scan?  ......

spicandscan

Profiteer van de Kraljic-matrix

De Spic&Scan Spendanalyse voert ook de portfolioanalyse uit volgens Kraljic. Voor betere leveranciersstrategie en onderhandelingstactieken. Wat die Kraljic-analyse of portofolio analyse dan is? Lees verder: Met zijn inkoopportfolio baseert Peter Kraljic zich op twee dimensies. De invloed van een bepaalde productgroep op de winstpositie van de onderneming. De kwetsbaarheid van de aanvoer; het toeleveringsrisico. Deze risico’s zet Kraljic in een matrix met vier productcategorieën die u elk op een andere wijze strategisch moet besturen. Hierdoor krijgen zaken de juiste aandacht, maakt u afhankelijkheden beheersbaar. En bovendal: u kunt ermee de kosten flink terugbrengen. Vier soorten producten Strategische producten. Ze hebben een hoog leveringsrisico en een hoge financiële waarde. Denk aan zeldzame materialen of producten die van één leverancier komen. Daarbij vertegenwoordigen ze een belangrijke waarde in de kostprijs van het eindproduct. Intensieve samenwerking met deze leveranciers is van strategisch groot belang. Hefboomproducten. Denk aan stroom, onderhoudsmaterialen en pc’s. Ze vertegenwoordigen een relatief hoog aandeel in de kostprijs van het eindproduct. Een kleine prijswijziging kan dus al flink doorwerken in de kostprijs van het eindproduct. Het aanbod is echter groot. Dat geeft kansen om van leverancier te wisselen of om sterk te onderhandelen. Routineproducten. Deze producten leveren inkooptechnisch weinig problemen op. Normaliter vallen de meeste producten in deze categorie: kantoorartikelen, onderhoudsmaterialen, bouten en moeren. Vaak kost de afhandeling meer dan de waarde van het product zelf. De inkoopstrategie moet daarom primair gericht zijn op de beperking van de administratie en logistiek. Knelpuntproducten. Deze producten zijn vaak de katalysator in een productieproces. Ze hebben dan wel in geld uitgedrukt een relatief geringe waarde, maar zijn vaak lastig verkrijgbaar. Daarom is het verstandig de continuïteit van de toelevering veilig te stellen. Bijvoorbeeld door alternatieve leveranciers te zoeken om grote afhankelijkheid te voorkomen. Na bepaling van het soort producten, raden wij aan na te denken over de bijbehorende strategie. Welke tactiek hanteert u om bijvoorbeeld (het aantal) risico’s te verminderen? Spic&Scan kan u helpen die strategie te bepalen.